pero kafe kafe

Kompetence+

Vzdělávací programy, které jsou pro obyvatele malých obcí do 2 tisíc obyvatel v Ústeckém a Moravskoslezském kraji ZDARMA

Fiktivní firma

Předmět fiktivní firma je v ČR i v ostatních evropských zemích využíván jako prostředek rozvoje podnikatelského potenciálu dospělé populace.

Inkom

Cílem připravovaného projektu je prohloubení kvalifikace lektorů ve Středočeském kraji se zaměřením na využívání sociálních sítí v dalším vzdělávání a lektorské kompetence.

MG dialog

Projekt MG dialog si klade za cíl popularizovat občanské vzdělávání cestou jeho přímé realizace a zároveň propagace, zaměřené na co nejvyšší počet příslušníků cílové skupiny.

iphone fonds paper